ΝΕΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

Κατεβάστε το Ανεπίσημο Βοήθημα για το σχολικό έτος 2017-2018:

Κατεβάστε το Βοήθημα (PDF)

Στο βιβλίο προστέθηκε παράρτημα με τον Οδηγό Ασκήσεων Υποδικτύωσης.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε σε χωριστά αρχεία:

Το βιβλίο είναι φυσικά ελεύθερο υπό άδεια Creative Commons. Γράφεται σε LaTeX και αν θέλετε τον πηγαίο κώδικα, μπορείτε να τον πάρετε από το σχετικό αποθετήριο στο GitHub:

Πηγαίος Κώδικας του Βοηθήματος

Σημαντικό: Το βοήθημα θα συνεχίσει να ανανεώνεται και μετά την 'επίσημη' έκδοση του. Μπορείτε να το κατεβάζετε ενημερωμένο από τον παραπάνω σύνδεσμο. Η τρέχουσα αναθεώρηση είναι η 2.00, 04/10/2017 (αναγράφεται στη δεύτερη σελίδα του PDF). Για αλλαγές μπορείτε να ενημερώνεστε από τη σελίδα Releases του GitHub.

Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation

Κατεβάστε τον οδηγό επίλυσης (μεθοδολογία) των ασκήσεων IP Fragmentation. Καλή μελέτη!

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation

Η παραπάνω μεθοδολογία έχει ενημερωθεί για το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με τη νέα ύλη.

SOS Ερωτήσεις 2016

Κατεβάστε τις από εδώ και καλό διάβασμα!

Syndicate content